TESE, TESA, PESA ve MESA uygulamaları, erkeklerde kısırlık sorunlarının teşhis ve tedavisinde kullanılan tıbbi işlemleri ifade eder. İşte bu yöntemlerin açıklamaları:

 1. TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu): TESE, erkeklerde sperm üretiminin yetersiz olduğu veya sperm hücrelerinin normal yollarla dışarı atılamadığı durumlarda kullanılan bir cerrahi prosedürdür. Bu işlem sırasında, testis dokusu alınır ve laboratuvarda sperm hücreleri izole edilir. Daha sonra bu sperm hücreleri, yardımcı üreme teknikleri (IVF gibi) kullanılarak kullanılmak üzere eşin yumurtasıyla döllenme amacıyla kullanılabilir.
 2. TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu): TESA da TESE gibi, sperm üretim sorunları yaşayan erkeklerde kullanılan bir prosedürdür. Ancak TESA, testis dokusunu iğneyle aspirasyon yoluyla alırken TESE’de bir parça testis dokusu çıkarılır. Aspire edilen doku, laboratuvarda incelenir ve sperm hücreleri ayrılır. Daha sonra bu sperm hücreleri üreme teknikleriyle kullanılabilir.
 3. PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration): PESA, epididimis adı verilen sperm depolama ve taşıma organından sperm hücreleri elde etmek için kullanılan bir prosedürdür. Bu işlem sırasında, epididimise ince bir iğne sokularak sperm hücreleri aspirasyon yöntemiyle toplanır. Toplanan sperm örnekleri daha sonra IVF veya ICSI (İntra Sitoplazmik Sperm Enjeksiyonu) gibi yöntemlerle kullanılabilir.
 4. MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration): MESA da epididimisden sperm hücreleri elde etmek için kullanılan bir cerrahi prosedürdür. Ancak MESA, mikrocerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Epididimis üzerinde daha hassas bir şekilde çalışılmasına olanak tanır. Bu yöntemle toplanan sperm örnekleri yine IVF veya ICSI gibi yardımcı üreme teknikleri ile kullanılabilir.

Bu prosedürler, erkeklerdeki kısırlık sorunlarının teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi için kullanılan önemli yöntemlerdir. Uygulanacak yöntem, erkeğin kısırlık nedenine ve durumuna bağlı olarak doktor tarafından belirlenir.

TESE Nasıl Uygulanır?

Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz ve bu gelişmeler hayatımıza birçok kolaylık ve değişiklik getiriyor. İnternet, akıllı telefonlar, yapay zeka gibi teknolojiler, iletişimimizi ve günlük işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak bu hızlı değişimler beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Veri güvenliği ve gizliliği, teknolojinin bu büyük etkisi altında önemli bir konu haline geldi ve bireyler ile kurumlar bu konuda daha dikkatli olmak zorundalar. Bu nedenle, teknolojiye ayak uydururken aynı zamanda veri güvenliğine verilen önem de artıyor ve bu dengeyi sağlamak, geleceğin başarılı organizasyonları için kritik bir unsura dönüşüyor.

Mikrocerrahi İle Sperm Aspirasyonu (MESA)

Mikrocerrahi İle Sperm Aspirasyonu (MESA), üreme sağlığı sorunları yaşayan erkeklerde kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Bu işlem, sperm elde etmek amacıyla kullanılır ve özellikle tıkanmış veya hasar görmüş ejakülatuar kanallara sahip olan erkekler için etkilidir. MESA işlemi aşağıdaki adımları içerir:

 1. Hazırlık: MESA işlemi, genellikle lokal veya genel anestezi altında yapılır. Hastanın rahatlatılması ve ağrı hissinin engellenmesi için anestezi uygulanır.
 2. Mikrocerrahi İşlem: Bir cerrahi mikroskop altında, testislerin üzerindeki epididimis adı verilen yapının üzerine küçük bir kesik yapılır. Bu kesik, epididimis içinde bulunan spermlere ulaşmayı amaçlar.
 3. Sperm Aspirasyonu: Epididimis üzerindeki kesikten, içerisinde sperm bulunan epididimal sıvı emilir veya aspirasyon yapılır. Bu sıvı, laboratuvar ortamında spermlerin ayrılması ve incelenmesi için toplanır.
 4. Sperm İncelenmesi: Toplanan epididimal sıvı laboratuvar teknikerleri tarafından incelenir. Spermlerin sayısı, hareketliliği ve morfolojisi değerlendirilir.
 5. İleri Üreme Teknolojisi (IVF veya ICSI): Elde edilen sperm, eşinizin yumurtalarıyla döllenmeyi mümkün kılan ileri üreme teknolojileri kullanılarak kullanılır. Bu teknikler arasında in vitro fertilizasyon (IVF) veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) bulunabilir.

MESA işlemi, ejakülasyon kanallarındaki tıkanıklık veya hasar nedeniyle spermin doğal yollarla dışarı atılamadığı durumlarda erkeklerin biyolojik çocuk sahibi olma şansını artırabilir. Ancak her hasta farklıdır ve MESA işleminin başarı oranları bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, MESA işlemi hakkında daha fazla bilgi ve öneriler almak için uzman bir ürolog veya üreme endokrinoloğuyla görüşmek önemlidir.

Baba Adayında Sperm Yoksa Ne Olur?

Bir baba adayında sperm eksikliği veya sperm bulunmaması durumu tıbbi olarak “azospermi” olarak adlandırılır. Azospermi, üreme sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun olabilir ve bu durumun nedeni tıbbi bir inceleme ile belirlenmelidir. Azospermi durumunda aşağıdaki olasılıklar söz konusu olabilir:

 1. Obstrüktif Azospermi: Bu durumda, sperm üretimi normaldir ancak ejakülatuar kanallarda (sperm taşıyan kanallar) bir tıkanıklık bulunur. Bu tıkanıklık, spermin dışarı atılmasını engeller. Obstrüktif azoospermi, cerrahi müdahale ile düzeltilebilir ve sperm elde edilmesi mümkün olabilir.
 2. Non-Obstrüktif Azospermi: Bu durumda, testisler sperm üretmez veya üretilen sperm sayısı çok düşüktür. Non-obstrüktif azoospermi daha karmaşık bir sorundur ve genellikle sperm üretimini etkileyen faktörlerin araştırılmasını gerektirir. Hormonal bozukluklar, genetik faktörler veya çevresel etkenler nedeniyle olabilir.

Tedavi seçenekleri, azoosperminin nedenine bağlı olarak değişebilir:

 • Obstrüktif azoospermi durumunda, cerrahi müdahalele ile tıkanıklıklar giderilebilir ve spermin dışarı atılmasına yardımcı olunabilir.  
 • Non-obstrüktif azoospermi durumunda, sperm üretimini artırmak veya sperm elde etmek için hormonal tedaviler veya mikrocerrahi yöntemler kullanılabilir.

Azoospermi tanısı konan bir baba adayı, uzman bir ürolog veya üreme endokrinoloji tarafından değerlendirilmelidir. Tedavi seçenekleri, bireysel duruma ve nedenlere bağlı olarak belirlenir.