İnsan vücudundaki 23 kromozom çifti, genetik bilgilerimizin depolandığı biyolojik yapıları temsil eder. Bu kromozomlar, bireylerin fiziksel ve genetik özelliklerini kodlar. Ancak bazı genetik hastalıklar, bu kromozomlardaki mutasyonlar veya genetik değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar.

Prenatal tarama ve tanı testleri, gebelik sırasında anne karnındaki bebeğin genetik sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu testler, bebeğin anne karnında iken var olan genetik kusurlarını tespit etmeye yardımcı olur. Prenatal tarama testleri, özellikle Down sendromu gibi bazı kromozomal anormallikleri ve diğer genetik hastalıkları tespit etmek için kullanılır.

Prenatal tarama ve tanı testleri genellikle aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir:

 1. Ultrasonografi (USG): Ultrasonografi, anne karnındaki bebeğin görüntülerini oluşturmak için yüksek frekansta ses dalgalarını kullanır. Bu test, bebeğin büyüklüğünü, organlarını ve genel sağlığını değerlendirmenin yanı sıra bazı yapısal anormallikleri gözlemlemeye de yardımcı olabilir.
 2. İkinci Üç Aylık Tarama (Triple Test ve Quadruple Test): Bu kan testleri, bebeğin Down sendromu gibi genetik hastalıklar riskini değerlendirmek için kullanılır. Belirli kan proteinleri ve hormon seviyeleri incelenir.
 3. Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT): Bu kan testi, bebeğin kromozom yapısını değerlendirmek için kullanılır. Genetik anormallikleri daha hassas bir şekilde saptayabilir.
 4. Amniyosentez ve Koryon Villus Biyopsisi (CVS): Bu daha invazif testler, bebeğin genetik yapısını daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için kullanılır, ancak riskleri vardır ve dikkatle düşünülmesi gerekir.

Bu testler, bebeğin sağlık durumu hakkında anne ve aileye önemli bilgiler sağlar ve gerektiğinde tıbbi müdahaleye izin verir. Prenatal tarama ve tanı testleri, anne karnındaki bebeğin genetik sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olur.

Prenatal Tarama Testleri Nelerdir?

Prenatal tarama ve tanı testleri, gebelik sırasında bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek ve potansiyel genetik sorunları tespit etmek amacıyla kullanılan testlerdir. İşte prenatal tarama testleri ve tanı testleri:

Tarama Testleri (Girişimsel Olmayan Prenatal Testler):

 1.  İkili Test: Gebeliğin 11-13. haftalarında uygulanır. Bu testte, fetüsün ultrasonografi ile detaylı bir şekilde değerlendirilmesi yapılır, baş-popo mesafesi ve ense saydamlığı kalınlığı gibi ölçümler alınır. Ardından anne adayının kanından alınan bir örnekle birlikte bu ultrasonografik bilgiler kullanılarak bebekteki riskler analiz edilir.
 2. Üçlü Test: Gebeliğin 16-18. haftalarında uygulanır. Bu testte, anne adayının kolundan alınan bir kan örneği incelenir. Bu örnekteki üç farklı hormonun (hCG, Alfa-feto protein [AFP], Estriol [E3]) değerleri analiz edilir ve bu değerler bebekteki riskleri değerlendirmek için kullanılır.
 3. Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT): Gebeliğin 10. haftasından itibaren uygulanır. Bu testte, anne adayından alınan bir kan örneği kullanılarak fetüsün sınırlı sayıdaki kromozomlarına bakılır. NIPT, Down sendromu gibi genetik anormallikleri tespit etmek için kullanılır ve invazif olmayan bir seçenektir.

Tanı Testleri (Girişimsel Prenatal Testler):

 1. Koryon Villüs Biyopsisi (CVS): Gebeliğin 11-14. haftalarında uygulanır. Bu testte, plasentadan alınan bir örnek kullanılarak genetik tanı yapılır. Bebeğin kromozom yapısının ayrıntılı olarak incelenmesini sağlar.
 2. Amniyosentez (AS): Gebeliğin 15-19. haftalarında uygulanır. Bu testte, bebeğin içinde bulunduğu amniyotik sıvıdan genetik tanı yapılır. Bebeğin kromozomları ve genetik sağlık durumu bu örnek üzerinden değerlendirilir.
 3. Kordosentez (KS): Gebeliğin 18-24. haftalarında uygulanır. Bu testte, kordon kanından alınan bir örnekle genetik tanı yapılır. Bebeğin kanındaki örnek, genetik sorunları tespit etmek için kullanılır.

Bu testler, bebeğin sağlık durumunu izlemek ve potansiyel genetik sorunları tespit etmek için önemli araçlardır. Ancak tanı testleri, invazifdir ve belirli riskleri taşır, bu nedenle doktor tavsiyesi ve danışmanlık önemlidir.

Prenatal Tarama ve Tanı Testleri Hangi Durumlarda Yapılır?

Prenatal tarama testleri, gebelik sürecinde herhangi bir sorun belirtisi olmasa bile aile isteğine bağlı olarak yapılabilir. Ayrıca yaş faktörü gibi risk artırıcı etmenlerin bulunması veya aile geçmişinde genetik sorunlar olması gibi durumlarda da prenatal tarama testleri tercih edilebilir.

Prenatal tarama testleri, bebeğin genetik sağlık durumunu değerlendirmek ve olası riskleri belirlemek amacıyla kullanılır. Bu testler, anne ve baba adaylarına bebeğin sağlığı hakkında daha fazla bilgi sağlama ve gerektiğinde tedavi veya müdahaleye olanak tanır.

Prenatal tanı testleri ise daha ayrıntılı genetik incelemeleri içerir ve genellikle tarama testlerinde yüksek risk tespit edildiğinde veya ultrasonografik değerlendirmelerde yapısal anormallikler görüldüğünde uygulanır. Ancak bazı aileler, herhangi bir sorun belirtisi olmasa bile bu testleri tercih edebilirler.

Prenatal Tarama Ve Tanı Testleri Nasıl Uygulanır?

Prenatal tarama ve tanı testleri, gebelik sürecinde anne adayının ve bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu testler farklı yöntemlerle uygulanır ve işleyişleri şu şekildedir:

 1. Ultrasonografi (USG): Ultrasonografi, anne karnındaki bebeği incelemek için yüksek frekansta ses dalgalarını kullanır. Anne adayının karın bölgesine bir jel sürülerek ultrason cihazı bu bölgeye yerleştirilir. Ses dalgaları, bebeğin iç yapısını ve büyüklüğünü oluşturarak bir ekran üzerinde görüntü oluşturur. Ultrason, bebeğin büyüklüğünü, organlarını, kalp atışlarını ve yapısal anormallikleri değerlendirmek için kullanılır. Bu test tamamen ağrısızdır ve radyasyon içermez.
 2. Kan Testleri (Tarama Testleri): Anne adayından alınan bir kan örneği, tarama testlerinin bir parçası olarak kullanılır. İkili test, üçlü test ve NIPT (Non-İnvaziv Prenatal Test) gibi testlerde anne adayının kanındaki belirli hormonlar veya genetik materyal incelenir. Bu testler, bebekte Down sendromu ve diğer genetik anormalliklerin riskini değerlendirmek için kullanılır.
 3. Koryon Villüs Biyopsisi (CVS): Bu invaziv bir testtir ve gebeliğin 11-14. haftalarında yapılır. Plasentadan küçük bir örnek alınır ve bu örnek incelenerek bebekteki genetik anormallikler ve kromozom sorunları değerlendirilir.
 4. Amniyosentez (AS): Amniyosentez, gebeliğin 15-19. haftalarında gerçekleştirilen bir başka invaziv testtir. Bebeği çevreleyen amniyotik sıvıdan bir örnek alınır ve bu örnek in vitro olarak incelenerek genetik hastalıklar ve kromozom anormallikleri araştırılır.
 5. Kordosentez (KS): Kordosentez, gebeliğin 18-24. haftalarında yapılır ve en invaziv prenatal testlerden biridir. Bebeğin kordon kanından bir örnek alınır ve bu örnek incelenerek genetik hastalıkların ve kromozom anormalliklerinin tespiti yapılır.

Her bir testin avantajları ve riskleri vardır, bu nedenle testlerin yapılması veya yapılmaması konusunda dikkatli bir danışma ve doktor tavsiyesi gereklidir.