PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) testi, kromozomal bozukluklar gibi genetik sorunları tespit etmek ve önlemek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. PGT, genellikle tüp bebek (IVF) tedavisi sırasında uygulanır ve iki ayrı grup için kullanılır: kromozomal bozukluklar ve tek gen hastalıkları. İşte PGT’nin kromozomal bozukluklar için nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgi:

Kromozomal Bozukluklar İçin PGT:

 • Hazırlık: İlk olarak, çiftler IVF tedavisi için hazırlanır. Kadının yumurtaları uyarılır ve toplanır, ardından erkeğin sperm örneği alınır.
 • Döllenme: Daha sonra laboratuvar ortamında yumurtalarla spermler bir araya getirilir ve döllenme gerçekleştirilir.
 • Embriyo Gelişimi: Döllenmiş yumurtalar embriyo haline gelir ve birkaç gün boyunca laboratuvarda kültüre edilir.
 • Biyopsi: Embriyolar birkaç hücre aşamasındayken bir biyopsi yapılır. Bu, embriyodan bir veya birkaç hücrenin alındığı ve genetik analiz için kullanıldığı bir işlemdir.
 • Genetik Analiz: Biyopsi örnekleri, kromozomal anormalliklerin tespit edilmesi için genetik analiz laboratuvarına gönderilir. Bu analiz, embriyoların kromozom yapısını inceleyerek trizomi (örneğin Down sendromu) gibi kromozomal bozuklukları tespit edebilir.
 • Sağlıklı Embriyo Seçimi: Genetik analiz sonuçlarına dayanarak, sağlıklı kromozom yapısına sahip embriyolar tanımlanır ve seçilir.
 • Transfer: Sağlıklı embriyolar, annenin rahmine transfer edilir. Bu, sağlıklı bir gebeliğin başlamasına olanak tanır.

PGT, özellikle ilerlemiş yaşta olan anne adayları veya kromozomal bozukluk riski taşıyan çiftler için önemli bir seçenektir. Bu test, sağlıklı bir gebelik şansını artırabilir ve genetik hastalıkların geçişini önleyebilir.

PGT Testi Neden Uygulanmaktadır?

PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) testi, çeşitli nedenlerle uygulanabilir ve genellikle tüp bebek (IVF) tedavisi sırasında kullanılır. PGT’nin uygulanmasının başlıca nedenleri şunlar olabilir:

 1. Kromozomal Bozuklukların Tespiti: PGT, embriyoların kromozomal yapısını inceleyerek trizomi gibi kromozomal bozuklukları tespit edebilir. Bu, Down sendromu gibi genetik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 2. Tek Gen Hastalıklarının Önlenmesi: Eğer bir çift, taşıyıcı olduğu bilinen bir tek gen hastalığına sahipse, PGT, bu hastalığın çocuklarına geçişini önlemek için kullanılabilir. Sağlıklı embriyolar seçilir ve transfer edilir.
 3. Tekrarlayan Düşüklerin Önlenmesi: Tekrarlayan düşükler yaşayan çiftler, PGT ile embriyoların genetik sağlığını değerlendirebilir. Bu sayede daha sağlıklı gebelikler elde etme şansları artar.
 4. İleri Yaşta Anne Adayları: İleri yaşta gebeliklerde kromozomal bozukluk riski artar. PGT, ileri yaşta olan anne adayları için daha sağlıklı embriyoların seçilmesine yardımcı olabilir.
 5. Tekrarlayan IVF Başarısızlıkları: PGT, tekrarlayan IVF başarısızlıkları yaşayan çiftler için bir çözüm olabilir. Genetik olarak sağlıklı embriyoların seçilmesi, IVF başarısını artırabilir.
 6. Genetik Anomalilerin Aile Geçmişi: Aile geçmişi, belirli genetik bozuklukların riskini artırabilir. PGT, bu tür riskleri azaltmak için kullanılabilir.

PGT’nin uygulanmasının nedeni, her çift veya birey için farklı olabilir. Bu tür bir genetik testi düşünüyorsanız, bir uzman doktora danışarak daha fazla bilgi ve rehberlik almanız önemlidir.

PGT Testi Kimlere Uygulanır?

PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) testi, belirli koşullara sahip olan veya genetik risk taşıyan çiftler ve bireyler için düşünülebilir. PGT, aşağıdaki durumlarda veya gruplara uygulanabilir:

 • İleri Yaşta Anne Adayları**: İleri yaşta gebe kalmaya çalışan kadınlar, kromozomal bozukluk riski altındadır. PGT, bu riski azaltmak için kullanılabilir.
 • Tekrarlayan Düşük Yaşayanlar**: Tekrarlayan düşükler yaşamış olan çiftler, embriyoların genetik sağlığını değerlendirmek ve daha sağlıklı gebelikler elde etmek için PGT’yi düşünebilirler.
 • Tek gen hastalığı taşıyıcılarına.
 • Kromozomal bozukluk riski taşıyanlara.
 • Tekrarlayan IVF başarısızlıkları yaşayanlara.
 • Genetik anomalilerin aile geçmişi
 • Fertilite problemi yaşayanlara.

PGT Testi Nasıl Yapılır?

PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) testi, tüp bebek (IVF) tedavisi sırasında gerçekleştirilir ve embriyoların genetik sağlığını değerlendirmek amacıyla kullanılır. İşte PGT testinin nasıl yapıldığına dair temel adımlar:

 1. IVF Hazırlığı: İlk adım, bir çiftin IVF tedavisi için hazırlanmasıdır. Bu, kadının yumurtalarının uyarılması ve toplanması, erkeğin sperm örneği vermesi ve laboratuvar ortamında döllenmenin gerçekleştirilmesi gibi aşamaları içerir.
 2. Embriyo Gelişimi: Döllenmiş yumurtalar embriyo haline gelir ve birkaç gün boyunca laboratuvar ortamında kültüre edilir.
 3. Biyopsi: Embriyolar birkaç hücre aşamasındayken bir biyopsi yapılır. Bu, genetik analiz için gereken hücrelerin alındığı bir işlemdir. Biyopsi genellikle bir lazer veya ince bir iğne ile gerçekleştirilir.
 4. Genetik Analiz: Biyopsi örnekleri, laboratuvarda genetik analiz için incelenir. Bu analiz, embriyoların kromozom yapısını ve genetik anormallikleri belirlemek için kullanılır. Özellikle trizomi gibi kromozomal bozukluklar veya belirli tek gen hastalıkları aranabilir.
 5. Sağlıklı Embriyo Seçimi: Genetik analiz sonuçlarına dayanarak, sağlıklı kromozom yapısına sahip embriyolar tanımlanır ve seçilir. Sağlıklı embriyolar, transfer edilmeye hazır hale getirilir.
 6. Embriyo Transferi: Seçilen sağlıklı embriyolar, anne adayının rahmine transfer edilir. Bu işlem, embriyoların rahme yerleşmesine ve sağlıklı bir gebeliğin başlamasına olanak tanır.
 7. Diğer Embriyoların Depolanması : Sağlıklı embriyo transfer edildikten sonra, geriye kalan sağlıklı embriyolar dondurulabilir ve daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir.

Her adım, deneyimli bir IVF ekibi tarafından dikkatlice uygulanmalıdır.

PGT Testi Fiyatı Ne Kadardır?

PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) testi fiyatı bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir ve bölgeye, sağlık kuruluşuna ve testin çeşidine göre farklılık gösterebilir. PGT, genellikle tüp bebek (IVF) tedavisi sırasında yapılır ve IVF’nin maliyeti ile PGT’nin maliyeti birlikte değerlendirilmelidir. PGT testi için bazı etkenler şunlar olabilir:

Test Türü: PGT, kromozomal bozuklukları veya tek gen hastalıklarını tespit etmek için kullanılabilir. Hangi tür PGT testinin yapılacağı, fiyatı etkileyen önemli bir faktördür.

Bölge: PGT testi fiyatları coğrafi konuma göre değişebilir. Büyük şehirlerdeki sağlık kuruluşlarında fiyatlar genellikle daha yüksek olabilir.

Sağlık Kuruluşu: PGT testi, özel kliniklerde veya hastanelerde yapılabilir. Sağlık kuruluşlarının kalitesi, deneyimi ve teknolojik altyapısı fiyatları etkileyebilir.

Ek Maliyetler: PGT testi, IVF tedavisi ile birlikte yapılabilir. Bu durumda, IVF’nin kendisi de ayrı bir maliyet oluşturur.

Sigorta Kapsamı: Bazı sağlık sigortaları, PGT ve IVF tedavilerini kapsayabilir. Ancak, her sigorta planı farklıdır, bu nedenle ödeme seçeneklerini ve sigorta kapsamını öğrenmek önemlidir.

Testin maliyeti hakkında net bilgi alabilmek için bir sağlık profesyoneli veya tüp bebek merkezi ile iletişime geçmek önemlidir. Ayrıca, ödeme seçeneklerini ve sigorta kapsamını araştırmak da mali planlama açısından yardımcı olabilir.